Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Kết quả xét bổ nhiệm/công nhận đạt tiêu chuẩn các chức danh giảng dạy

Ngày đăng: 08.08.2022

Ngày 08/8/2022, Hội đồng chức danh giảng dạy Trường Đại học CSND năm học 2022-2023 đã tổ chức họp đánh giá, nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm đối với các ứng viên đăng ký xét bổ nhiệm/công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giảng dạy năm 2022.

 

Kết quả họp Hội đồng:

Hội đồng đã nhất trí đề nghị Cục Đào tạo và Hội đồng chức danh giảng dạy Bộ Công an xem xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giảng viên chính đối với 04 đồng chí:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

đề nghị bổ nhiệm

Số phiếu tín nhiệm

1. Nguyễn Quốc Duy Khoa Lý luận CT&KHXHNV Giảng viên chính

25/25/25

100%

2. Đặng Ngọc Linh Khoa CSMTr Giảng viên chính

25/25/25

100%

3. Nguyễn Văn Phước Khoa CSMTr Giảng viên chính

25/25/25

100%

4. Nguyễn Nhất Vũ Khoa Luật Giảng viên chính

25/25/25

100%

 

 

- Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học CSND bổ nhiệm chức danh Giảng viên đối với 16 đồng chí:

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

đề nghị bổ nhiệm

Số phiếu tín nhiệm

1 Phạm Khắc Lãm Khoa LLCT&KHXHNV Giảng viên

25/25/25

100%

2 Trần Nguyễn Sĩ Nguyên Khoa LLCT&KHXHNV Giảng viên

25/25/25

100%

3 Nguyễn Thị Kiều Oanh Khoa Luật Giảng viên

25/25/25

100%

4 Đinh Việt Hùng Khoa NN-TH Giảng viên

25/25/25

100%

5 Nguyễn Văn Xuân Khoa NN-TH Giảng viên

25/25/25

100%

6 Lê Minh Trí Khoa NN-TH Giảng viên

25/25/25

100%

7 Vũ Thị Bảo Quỳnh Khoa Tâm lý Giảng viên

25/25/25

100%

8 Nguyễn Văn Đào Khoa QSVT,TDTT Giảng viên

25/25/25

100%

9 Phan Đức Lợi Khoa CSHS Giảng viên

25/25/25

100%

10 Hoàng Việt Quỳnh Khoa CSKT Giảng viên

25/25/25

100%

11 Trần Thanh Thắng Khoa CSMT Giảng viên

25/25/25

100%

12 Nguyễn Huy Tuấn Khoa CSMTr Giảng viên

25/25/25

100%

13 Tưởng Ngọc Tuân Khoa CSMT Giảng viên

25/25/25

100%

14 Lê Thuý Hồng Khoa KTHS Giảng viên

25/25/25

100%

15 Nguyễn Thị Hằng Nga Khoa CSGT Giảng viên

25/25/25

100%

16 Nguyễn Tiến Đoàn Khoa CSGT Giảng viên

25/25/25

100%Trên đây là kết quả họp xét của Hội đồng chức danh giảng dạy Trường Đại học CSND, năm học 2022-2023. Mọi ý kiến hoặc khiếu nại về kết quả nêu trên xin phản hồi bằng văn bản đến đồng chí Đại tá, PGS, TS. Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng phòng Chính trị, Thường trực Hội đồng trước 11h, ngày 10/8/2022 để được giải quyết./.

 

Nguyễn Trung Trọng

                                                           

                                                                

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 58
  • Tuần: 531
  • Tháng: 58
  • Tổng: 1100200