Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản Khóa 26

Ngày đăng: 23.05.2022

I. Mục đích yêu cầu:

1. Nhằm đánh giá kết quả đào tạo của Trung tâm, chất lượng giảng dạy của giảng viên và kết quả học tập của học viên khóa học.

2. Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản phải đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an, của Trường và kế hoạch của trung tâm.

II. Số lượng học viên, nội dung, hình thức, thời gian thi:

1. Số lượng học viên: Tổng số có 117 học viên, số học viên trên là cán bộ chiến sỹ công an TPHCM và sinh viên tại Trường.

2. Nội dung, hình thức thi, thời gian làm bài

2.1. Nội dung kiểm tra: toàn bộ chương trình đã học và ôn luyện.

2.2. Hình thức thi:

- Lý thuyết: Thi trắc nghiệm trên máy

- Thực hành: Thi trên máy

2.3. Thời gian thi:

- Lý thuyết: 60 phút

- Thực hành: 60 phút

3. Địa điểm, thời gian thi:

3.1. Địa điểm thi: Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

3.2. Thời gian thi: Ngày 24/05/2022

+ Ca 1: Từ 16h30 đến 18h30

+ Ca 2: Từ 18h45 đến 20h45

III. Tổ chức thực hiện:

1. Hoạt động của Hội đồng thi:

- 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng  05 năm 2022 Hội đồng họp xét điều kiện dự thi.

- 8 giờ 00 phút ngày 20 tháng 06 năm 2022 Hội đồng họp xét kết quả thi và điều kiện cấp chứng chỉ.

2- Trách nhiệm của các Ban:

- Ban đề kiểm tra: có nhiệm vụ xây dựng đề thi thực hành kèm theo đáp án, thang điểm niêm phong (giữ bí mật về nội dung), giao cho trưởng ban coi thi 30 phút trước giờ thi.

- Ban thư ký có nhiệm vụ chuẩn bị danh sách học viên đủ điều kiện thi, đồ dùng, phương tiện phục vụ thi, hồ sơ các phòng thi, bàn giao hồ sơ từng buổi thi cho cán bộ coi thi, nhận bài thi do cán bộ coi thi giao, niêm phong các túi đựng bài thi nộp Thường trực Hội đồng quản lý. Tổ chức tổng hợp điểm, tổng hợp kết quả thi báo cáo Hội đồng họp thi xét công nhận kết quả thi và xét cấp chứng chỉ.

- Ban coi thi có nhiệm vụ nhận hồ sơ thi do Ban thư ký giao, tổ chức coi thi theo đúng quy định, thu bài thi bàn giao cho Ban thư ký Hội đồng thi.

- Ban chấm thi có nhiệm tổ chức chấm bài thi, thống kê điểm thi vào các biểu mẫu theo quy định.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 27
  • Tuần: 320
  • Tháng: 418
  • Tổng: 1100200