Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Kế hoạch tổ chức ôn thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024

Ngày đăng: 23.05.2024

Căn cứ Kế hoạch số 996/KH-T05 ngày 29/3/2024 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân ban hành kế hoạch về việc tổ chức ôn thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Củng cố, ôn tập kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

- Thực hiện đúng các quy định về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình ôn thi đối với thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

II. TỔ CHỨC LỚP ÔN THI

1. Đối tượng

Thí sinh có nhu cầu củng cố, ôn tập kiến thức về môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên.

2. Hình thức và thời gian

- Hình thức ôn thi: Trường CSND tổ chức lớp ôn thi trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams.

- Thời gian ôn thi: Từ ngày 27/5/2024 đến hết ngày 31/5/2024.

3. Nội dung và thời lượng ôn thi

Thực hiện theo chương trình ôn thi do Trường Đại học Cảnh sát nhân dân xây dựng và ban hành, gồm các môn sau:

- Môn Triết học: 50 tiết;

- Môn Lý luận về nhà nước và pháp luật: 50 tiết.

Lưu ý: Trường Đại học CSND không tổ chức ôn thi môn Toán cao cấp (mã bài thi CA1), Kinh tế học vĩ mô (mã bài thi CA2) và phần Tự luận 1 của 04 mã bài thi.

4. Đăng ký ôn thi

Thí sinh đăng ký trực tuyến trên website Trường Đại học CSND (theo Thông báo tổ chức ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 chính quy tuyển mới) hoặc theo đường dẫn: https://s.net.vn/onthi2024

Hoặc thí sinh sử dụng zalo, quét mã QR-Code để đăng ký:

 

Lưu ý: Thí sinh cần điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, kiểm tra thông tin số điện thoại, email để nhận thông tin, lịch từ Trường Đại học CSND.

5. Lệ phí

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký ôn thi thực tế, Trường Đại học CSND sẽ thông báo mức lệ phí, lịch và tài liệu ôn thi đến thí sinh (qua email của thí sinh) trước ngày 27/5/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức ôn thi, lịch học gửi các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

- Phối hợp với các Khoa trong tham mưu Ban Giám hiệu ban hành chương trình ôn thi, tài liệu dạy học phục vụ ôn thi.

- Chủ trì phối hợp với Phòng Hậu cần thống kê thí sinh đăng ký ôn thi theo quy định.

- Tổ chức lớp học đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian quy định.

- Đề xuất thanh toán thù lao giảng dạy cho giảng viên và các chi phí khác phục vụ tổ chức ôn thi.

2. Phòng Hậu cần

- Lập dự toán, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao tiếp nhận danh sách đăng ký ôn thi và thu tiền lệ phí của thí sinh.

- Thanh, quyết toán thù lao cho các đơn vị và cá nhân tham gia tổ chức lớp ôn thi theo quy định.

3. Khoa LLCT&KHXHNV, Khoa Luật

- Biên soạn chương trình, tài liệu ôn thi và gửi về Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trước ngày 24/5/2024 để tập hợp trình Ban Giám hiệu phê duyệt, ban hành để phục vụ ôn thi. Cụ thể:

+ Môn Triết học: Khoa LLCT & KHXHNV.

+ Môn Lý luận về nhà nước và pháp luật: Khoa Luật.

- Phân công giảng viên giảng dạy các lớp ôn thi theo lịch học do Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao thông báo.

4. Thí sinh tham gia ôn thi

- Tham gia học tập và đóng lệ phí ôn thi theo quy định.

- Chấp hành các nội quy, quy định của Nhà trường trong việc tổ chức lớp ôn thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn thi cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2024. Đề nghị thí sinh, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 6939
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200