Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới

Ngày đăng: 02.12.2021

“Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” là chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

 

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến 15/12/2021, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học CSND đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, Nhà trường đã tăng cường tuyên truyền, lan toả chủ đề, thông điệp, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thông qua tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử, treo băng rôn, khẩu hiệu; phát huy vai trò của của lãnh đạo đơn vị, chủ nhiệm lớp, ban chỉ huy lớp học trong việc vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên. Đặc biệt, trong điều kiện các con mọi lứa tuổi đang phải học hình thức online, Hội phụ nữ nhà trường đã chủ động tổ chức các hoạt động đặc trưng của giới như cuộc thi ảnh “Gia đình chung tay” và cuộc thi nhảy “Vũ điệu Ghen Cô Vy” được nhiều gia đình hội viên hưởng ứng. 

Đồng thời, các đơn vị chức năng chủ động đôn đốc, kiểm tra, khuyến khích mỗi cá nhân tích cực, sáng tạo trong hưởng ứng Tháng hành động, vừa đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của đơn vị, vừa tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid -19 hiện nay; để mỗi cán bộ, chiến sĩ, sinh viên Nhà trường thực sự là một tuyên truyền viên tích cực trong hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ cở giới năm 2021. 

 

 

Bùi Khánh Tân

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 83
  • Tuần: 364
  • Tháng: 2517
  • Tổng: 1100200