Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Ngày đăng: 12.04.2021

         Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc (UN) phát động với chủ đề “Valuing water” - “Giá trị của nước” để nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng, giá trị của tài nguyên nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; tăng cường các giải pháp hiệu quả bảo vệ nguồn nước trước áp lực của các hoạt động phát triển và biến đổi khí hậu.
 
 
        Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề “The Ocean, Our Climate and Weather” - “Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta”. Qua đó, nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất. Đây cũng thời điểm đánh dấu sự khởi động Thập kỷ khoa học đại dương vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc giai đoạn 2021 - 2030.
         Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Speak up for nature” - “Lên tiếng vì thiên nhiên”, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên (thuận thiên); bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.
         Để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng trên, Ban Giám hiệu Trường Đại học CSND đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và sinh viên nhà trường như đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Nhà trường; treo băng rôn, pano, áp phích; khối sinh viên cùng tổ chức hoạt động “Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết”; phát động trồng cây xanh, vệ sinh môi trường; nghiên cứu, áp dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, tái tạo… vào công trình xây dựng, dự án. Nhà trường cũng đã phân công cụ thể các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm phối hợp thực hiện, phát động toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên tích cực, chủ động hưởng ứng; khuyến khích các giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả cao để nhân rộng toàn Trường. Đồng thời có hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Nhà trường
 
 
 

Tác giả: Hoàng Ngọc Dũng

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 4491
  • Tuần: 4491
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200