Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Đối ngoại trong giai đoạn chuyển mình

Ngày đăng: 20.12.2023

Sáng 19/12/2023, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài phát biểu quan trọng.

 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung tham luận của đồng chí Bộ trưởng:

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, trong bối cảnh địa chính trị, địa kinh tế thế giới biến đổi sâu sắc và diễn biến hết sức mau lẹ, gia tăng thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, nhạy bén, bình tĩnh, tỉnh táo của Trung ương mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bản sắc “ngoại giao cây tre” tiếp tục được khẳng định và phát huy, tạo những bước ngoặt có tính lịch sử, thay đổi về chất trong quan hệ với các đối tác lớn; tiếp tục tích lũy thế và lực, xác lập vai trò, vị trí và ảnh hưởng Việt Nam cả trong nền kinh tế thế giới, nền chính trị thế giới và nền văn minh nhân loại. 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị


Có thể khẳng định, chưa bao giờ vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm nổi bật trên trường quốc tế như hiện nay. Những thành tựu đối ngoại đạt được là minh chứng rõ nét về đường lối đối ngoại đúng đắn mà Đại hội XIII đã đề ra và Hội nghị đối ngoại toàn quốc đã cụ thể hoá. Ổn định chính trị và phát triển đất nước là nền tảng, thành trì vững chắc để triển khai công tác đối ngoại. Ngoại giao tốt, nhiều bạn bè sẽ góp phần nâng cao vị thế đất nước. 

Xin chúc mừng và chia vui với những cán bộ đối ngoại, lực lượng nòng cốt của Đảng trong công tác này về những đóng góp với thành tựu ngoại giao đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

 

 Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tham luận tại Hội nghị


Đóng góp chung vào thành tựu đối ngoại, với trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, đối ngoại Công an nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò một trong những trụ cột của chính sách đối ngoại Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả các phương châm “Đi trước mở đường”, “mắt tinh, tai thính”, “không để bị động, bất ngờ” và triển khai mạnh mẽ trên 5 mặt: 

(1) Tập trung nghiên cứu, dự báo chiến lược, cơ bản nắm vững xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, kịp thời tham mưu với Trung ương Đảng các chủ trương, giải pháp không chỉ giữ vững thế chủ động trong thế giới đầy biến động, mà góp phần quan trọng tiếp tục nâng tầm quan hệ với các đối tác lớn, nâng cao vị thế của Việt Nam. 

(2) Thực hiện ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư “Công an đi làm đối ngoại, có điều kiện để nói thẳng, giải quyết được nhiều vấn đề, là cái mới, sắp tới phát huy lên”, lực lượng Công an chủ động, tích cực truyền tải thông điệp về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thẳng thắn, chân thành trao đổi những khó khăn, tồn tại cản trở quan hệ song phương và kiến nghị biện pháp xử lý; giảm thiểu tác động can thiệp vào công việc nội bộ Việt Nam của các thế lực thù địch, tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của nhiều nước đối với nhiều vấn đề thuộc lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, góp phần hóa giải nghi kỵ, gia tăng tin cậy và đan xen lợi ích; củng cố lòng tin chiến lược, tạo thuận lợi mở rộng quan hệ đối ngoại trên nhiều lĩnh vực. 

(3) Toàn lực lượng Công an đã tập trung cao độ lực lượng, biện pháp với nhiều đổi mới, bảo đảm cao nhất bên trong yên bình, vững chãi, thuận lợi, tạo lực hấp dẫn thu hút mạnh mẽ các nước muốn làm bạn, làm ăn với Việt Nam. 

(4) Thông qua đối ngoại Công an nhân dân góp phần củng cố hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng làm cầu nối giải quyết xung đột, hạ nhiệt điểm nóng; tham gia tích cực sứ mệnh gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa; tích cực đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Việt Nam, giải quyết hiệu quả các thách thức, mối đe dọa an ninh quốc gia nổi lên, đấu tranh phòng, chống tội phạm, củng cố vành đai an ninh từ ngoài biên giới; củng cố, nâng cao địa vị pháp lý, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước để tăng cường tiềm lực an ninh quốc gia và thu hút nguồn lực xây dựng đất nước. 

(5) Tham gia tích cực các diễn đàn đa phương, quá trình xây dựng các luật lệ, tiêu chuẩn mới liên quan đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, môi trường an ninh và phát triển của Việt Nam chịu tác động nhiều chiều của hàng loạt nhân tố đan xen, với những tác động thuận và không thuận, thậm chí chứa đựng trong nhau và có thể chuyển hóa lẫn nhau với xu hướng chung là gia tăng thách thức. Để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, đối ngoại Công an nhân dân tiếp tục kết hợp chặt chẽ với đối ngoại của các ngành, các cấp, trong tổng thể đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước, đối ngoại nhân dân, tập trung vào 04 vấn đề, sau đây:

(1) Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, thực hiện tốt chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nhất là quan điểm về đối ngoại độc lập - tự chủ; không chọn bên; cân bằng lợi ích chiến lược của các nước lớn, cường quốc; tự lực, tự cường là điều kiện để chủ động trong đối ngoại, để triển khai mạnh mẽ hợp tác quốc tế về an ninh, góp phần hóa giải nghi kỵ, bất đồng, gia tăng tin cậy, đan xen lợi ích, kiến tạo điều kiện thuận lợi mới, môi trường bên trong, bên ngoài thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia.

(2) Tích cực triển khai các khuôn khổ hợp tác mới về an ninh với các đối tác đã nâng cấp, làm sâu sắc quan hệ với Việt Nam; thiết lập các cơ chế hợp tác mới, nâng cấp các cơ chế hiện có; tăng cường hoạt động trên các diễn đàn đa phương; chủ động phối hợp tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu; thúc đẩy giải quyết hiệu quả những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự từ ngoài biên giới quốc gia.

(3) Tiếp tục phát huy cao độ hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, góp phần bảo đảm tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước những biến động chính trị, an ninh kinh tế thế giới và các khu vực, sự điều chỉnh chính sách của các đối tác, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực đến an ninh, lợi ích quốc gia, tiếp tục nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

(4) Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, biện pháp bảo đảm an ninh các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động thu thập tin tức tình báo, móc nối, cài cắm nội gián, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng chống tiêu cực, tội phạm cũng như chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia từ ngoài lãnh thổ.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi chân thành cảm ơn các bộ, ban, ngành, địa phương, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đồng chí Đại sứ, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Bộ Công an trong công tác Công an nói chung và công tác bảo đảm an ninh đối ngoại nói riêng.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 thành công tốt đẹp!


 

Ban Biên tập

https://bocongan.gov.vn/

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 16591
  • Tuần: 63158
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200