Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Đổi mới toàn diện Hậu cần – Kỹ thuật CAND đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ngày đăng: 14.12.2022

Từ khi ra đời đến nay, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng CAND, luôn được Đảng, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện.

 

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật đã khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, được đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 6 Huân chương Quân công hạng Nhì, 8 Huân chương Quân công hạng Ba, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và UBND các cấp, 5 đơn vị và 3 cá nhân vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Ngành công an trong tình hình mới, lực lượng Hậu cần – kỹ thuật đã có những đổi mới cả về bề rộng và chiều sâu, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Năm 2018, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an, theo đó không tổ chức cấp Tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ thành các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ, hệ thống tổ chức, bộ máy lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND được bố trí theo hướng tập trung, chuyên sâu với 9 Cục nghiệp vụ và 4 Bệnh viện gồm: Cục Kế hoạch và tài chính; Cục Quản lý xây dựng và doanh trại; Cục trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Cục Công nghệ thông tin; Cục Y tế; Cục Hậu cần; Cục Công nghiệp an ninh; Viện khoa học và công nghệ; Bệnh viện 19-8; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện 199; Bệnh viện 30-4.

Sau kiện toàn tổ chức bộ máy, các đơn vị về kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật đã góp phần giảm tầng nấc trung gian trong điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; tăng cường được sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đối với các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật; bảo đảm các hoạt động được kịp thời, chính xác, thống nhất, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác và trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc tình hình và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong giai đoạn mới, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các lĩnh vực công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, tập trung chỉ đạo các vấn đề cơ bản, chiến lược. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong CAND theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương. Tập trung đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên và đột xuất. Ưu tiên đầu tư trang bị, phương tiện thông tin chỉ huy, các hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện cơ động chiến đấu… cho Công an các đơn vị, địa phương thông qua triển khai các dự án đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật của lực lượng CAND, các dự án xây dựng cơ bản; ban hành định mức trang bị cho từng lực lượng Công an, phù hợp với từng vùng miền; đảm bảo dự trữ hậu cần đáp ứng các yêu cầu đột xuất.

Tham mưu Bộ Công an thực hiện việc quản lý, điều hành ngân sách có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng đầu tư và phát triển mạng viễn thông đa dịch vụ, có thông lượng lớn, chất lượng bảo mật cao; phát triển và ứng dụng tin học để phục vụ chiến đấu, công tác của lực lượng Công an; triển khai các dịch vụ thông tin trên mạng như: truyền dữ liệu, trang thông tin điện tử, các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ… nhằm khai thác, chuyển tải nhanh các thông tin phục vụ công tác của toàn lực lượng; tích cực mở rộng và hoàn thiện mạng máy tính diện rộng, đa dịch vụ đến tận công an các quận, huyện trọng điểm và thành phố thuộc tỉnh; không ngừng cải tiến quy trình, lề lối làm việc, đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương theo từng chuyên đề. Đặc biệt, để phục vụ triển khai Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; Đề án 06-BCA và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ Bộ Công an, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã luôn chủ động thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm yêu cầu, tiến độ và chất lượng.

Tập trung v nghiên cứu, ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao của thế giới và khu vực, đồng thời tập trung đầu tư một số ngành kỹ thuật mũi nhọn với các dây chuyền sản xuất, công nghệ mới; mua sắm nhiều trang thiết bị, hàng trăm súng các loại, xe thiết giáp bánh hơi và các phương tiện kỹ thuật khác cho tiểu đoàn Cảnh sát cơ động mạnh, trang bị ô tô dẫn đường cho Công an tại hầu hết các huyện trên cả nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chiến đấu của lực lượng CAND.

  Tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ chỉ đạo chặt chẽ Công an các cấp xây dựng phương hướng và mục tiêu đầu tư hướng về cơ sở phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đồng bộ, có tập trung, có trọng điểm. Những năm qua, hầu hết công an các tỉnh, thành phố đã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tương đối khang trang, kiên cố với cơ sở hạ tầng đồng bộ. Hệ thống các Học viện, Trường đào tạo trong Công an nhân dân được quy hoạch đầu tư cao hơn, từng bước xây dựng cơ sở vật chất khang trang hiện đại, đảm bảo quy mô đào tạo trước mắt và lâu dài.

Y tế Công an cũng có những bước phát triển vượt bậc; đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ chiến sỹ, giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, thương vong cho cán bộ chiến sỹ; đảm bảo sức khỏe cho bị can, phạm nhân, học sinh trong các nhà tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý và tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, y tế các đơn vị công an đã khám chữa bệnh cho hàng triệu lượt người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Các Bệnh viện, Bệnh xá, Nhà nghỉ dưỡng trên cả nước được mở rộng về quy mô, nâng cấp về chất lượng phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh, nghỉ dưỡng của cán bộ chiến sỹ Công an; đội ngũ cán bộ làm công tác Hậu cần, Kỹ thuật đã từng bước trưởng thành và hầu hết cán bộ, chiến sỹ có trình độ đại học, có nhiều trong đội ngũ có học hàm, học vị cao như Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú…

Đặc biệt, trong Công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND đã thực hiện hiệu quả phương châm chuyển trạng thái từ “Hậu cần bảo đảm” sang “Hậu cần chủ động”, đi trước một bước trong đáp ứng bảo đảm các điều kiện về kinh phí, hậu cần, kỹ thuật, máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đã thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến của Bộ Công an điều trị bệnh nhân Covid-19 tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 300 giường; tham gia vận hành, điều trị tại các Bệnh viện dã chiến Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh; tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 của thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh tại Bệnh viện 199, Bệnh viện 30/4. Nổi bật là chiến công của chiến sỹ y tế CAND tại Bệnh viện dã chiến trong các cơ sở giam giữ; đã tăng cường gần 2.000 cán bộ y tế CAND cho các địa phương phía Nam. Cán bộ y tế CAND đã thể hiện được năng lực, trình độ, trách nhiệm, ý chí của người thầy thuốc và là chiến sĩ CAND, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Chiến sĩ Công an áo trắng - Khẩn trương - Tình thương - Trách nhiệm - Hết mình chung sức đẩy lùi dịch Covid-19”. Qua đó, đã góp phần quan trọng kiểm soát tình hình dịch bệnh trong thời gian qua, đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng y tế CAND trong những hoàn cảnh, môi trường khó khăn khắc nghiệt nhất.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhận định thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi, thời cơ và cả những khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tin rằng với truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng CAND nói chung, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân nói riêng.

 

Tài liệu tham khảo:

1.https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/bao-cao-chuyen-de-ve-75-nam-ngay-truyen-thong-luc-luong-hau-can-ky-thuat-cand-i676968/

2. Đề cương tuyên truyền 75 năm ngày truyền thống Lực Lượng Hậu Cần - Kỹ Thuật CAND

 

H.P

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 7
  • Tuần: 104
  • Tháng: 2495
  • Tổng: 1100200