Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Điểm trúng tuyển tuyển sinh trình độ Thạc sỹ, Văn bằng 2 chính quy tuyển mới năm 2022

Ngày đăng: 16.01.2023

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-BCA ngày 09/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2022 – 2023; Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022; Công văn số 11318/X01-P2 ngày 03/8/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 ngày 12/9/2022 của Cục Đào tạo về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân; Thông báo số 1739/TB-T05 ngày 06/6/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tổ chức tuyển sinh năm học 2022 - 2023; Kế hoạch số 2366/KH-T05 ngày 23/9/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022; Công văn số 117/X02-P2 ngày 13/01/2023 của Cục Đào tạo về việc duyệt kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022, Công văn số 118/X02-P2 ngày 13/01/2023 của Cục Đào tạo về việc duyệt kết quả tuyển sinh thạc sĩ tại T05 theo chỉ tiêu năm 2022;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo điểm trúng tuyển Đại học CSND năm 2022 đối với các lớp đã được duyệt phương án điểm, cụ thể như sau:

 

TT

Tuyển sinh đào tạo

Ngành/

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điểm

trúng tuyển

1

Thạc sĩ

QLNN về ANTT

29

10.25 điểm

TPH và PNTP

63

11.75 điểm

2

Văn bằng 2 chính quy tuyển mới

Nghiệp vụ Cảnh sát

Nam: 160

Nam: 10.00 điểm

Nữ: 15

Nữ: 13.17 điểm (Tiêu chí phụ: Tổng điểm của 02 môn thi: 12.50 điểm; Điểm môn Triết học: 6.25 điểm).

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

 

 

­

 

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5
  • Tuần: 102
  • Tháng: 2493
  • Tổng: 1100200