Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021

Ngày đăng: 17.07.2022

Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-BCA ngày 13/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các Học viện, Trường CAND năm 2021; Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Hướng dẫn số 427/X02-P2 ngày 12/03/2021 của Cục Đào tạo về hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2021; Căn cứ Công văn số 2089/X02-P2 ngày 12/7/2022 của Cục Đào tạo về việc phương án điểm trúng tuyển trình độ thạc sĩ tại T05 năm 2021.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2021, cụ thể như sau:

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

1

Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

8380105

126

13.00 điểm

2

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

8860109

25

12.00 điểm

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 55
  • Tuần: 528
  • Tháng: 55
  • Tổng: 1100200