Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Điểm trúng tuyển ĐHCSND xét tuyển thay thế tuyển sinh trình độ Đại học chính quy tuyển mới 2022

Ngày đăng: 15.12.2022

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2022; căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022; Công văn số 3806/X02-P2 ngày 31/10/2022 và Công văn 4213/X02-P2 ngày 21/11/2022 của Cục Đào tạo về việc thực hiện xét tuyển thay thế thí sinh không nhập học; căn cứ Công văn số 4596/X02-P2 ngày 14/12/2022 của Cục Đào tạo về việc phê duyệt điểm xét tuyển thay thế thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, không đủ tiêu chuẩn nhập học của T05;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo điểm trúng tuyển đợt xét tuyển thay thế thí sinh không nhập học, không đảm bảo tiêu chuẩn nhập học, tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

 

TT

Địa bàn

Giới tính

Tổ hợp

Điểm

trúng tuyển

Số lượng trúng tuyển

1

4

Nam

A00

16.16

1

2

5

Nam

A01

20.12

1

3

Nam

C03

21.01

2

4

6

Nam

A00

18.89

1

5

Nam

A01

19.37

1

6

Nữ

A00

19.63

1

7

7

Nam

A00

18.97

4

8

Nam

C03

21.35

3

9

Nam

D01

20.71

1

10

Nữ

C03

22.17

1

11

8

Nam

C03

16.38

3

Tổng

 

 

 

19

 

Danh sách thí sinh trúng tuyển và thông báo nhập học, Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND sẽ gửi đến Công an các đơn vị, địa phương có thí sinh trúng tuyển.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 91
  • Tuần: 760
  • Tháng: 2476
  • Tổng: 1100200