Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Điểm trúng tuyển đào tạo liên thông Trung cấp - Đại học hình thức VLVH mở tại C10; VLVH mở tại K02

Ngày đăng: 19.01.2023

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-BCA ngày 09/05/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các học viện, trường CAND năm học 2022 - 2023; Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022; Thông báo số 1739/TB-T05 ngày 06/6/2022 của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc tổ chức tuyển sinh năm học 2022 - 2023; Công văn số 170/X02-P2 ngày 19/01/2023 của Cục Đào tạo về việc phương án điểm xét tuyển lớp liên thông do T05 mở tai C10, lớp Đại học VLVH mở tại K02 năm học 2022 - 2023;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo điểm trúng tuyển Đại học CSND năm 2022 đối với các lớp đã được duyệt phương án điểm, cụ thể như sau:

 

TT

Tuyển sinh đào tạo

Ngành/

Chuyên ngành

Chỉ tiêu

Điểm

trúng tuyển

1

Liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học hình thức VLVH mở tại C10

THAHS & HTTP

120

22.00 điểm

2

Vừa làm vừa học

mở tại K02

TMCH CAND

120

16.25 điểm

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 7
  • Tuần: 104
  • Tháng: 2495
  • Tổng: 1100200