Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Điểm trúng tuyển Đại học CSND các hệ năm 2021

Ngày đăng: 28.04.2022

Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-BCA ngày 13/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các Học viện, Trường CAND năm 2021; Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Căn cứ Hướng dẫn số 427/X02-P2 ngày 12/03/2021 của Cục Đào tạo về hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2021; Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đào tạo đại học vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 1509/QĐ-T05 ngày 16/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND); Căn cứ Công văn số 2181/X01-P2 ngày 18/02/2022 của Cục Tổ chức cán bộ về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bộ trưởng điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh các hệ mở tại Trường Đại học CSND; Căn cứ Công văn số 1059/X02-P2 ngày 25/4/2022 của Cục Đào tạo về việc phương án điểm xét tuyển các lớp đào tạo trình độ đại học tại T05 năm học 2021-2022; Căn cứ Công văn số 178/T05-QLĐT&BDNC ngày 19/01/2022 của Trường Đại học CSND về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2021;

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo điểm trúng tuyển Đại học CSND năm 2021 đối với các hệ đã được duyệt phương án điểm, cụ thể như sau:

 

TT

Hệ tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

1

Hệ văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05 cho Công an thành phố Cần Thơ

7860104

(ĐTHS)

100

10.00 điểm

2

Hệ văn bằng 2 hình thức chính quy mở tại T05

7860104

(ĐTHS)

300

10.00 điểm

3

Hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại T05

7860109

(QLNN về ANTT)

540

10.00 điểm

4

Hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại T05 cho Công an tỉnh Đồng Nai

7860104

(ĐTHS)

100

10.00 điểm

5

Hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học mở tại T05 cho Công an Thành phố

Hồ Chí Minh

7860104

(ĐTHS)

120

10.00 điểm

7860109

(QLNN về ANTT)

120

10.00 điểm

6

Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức chính quy mở tại T05 cho Công an tỉnh Kiên Giang

7860104

(ĐTHS)

70

18.50 điểm

7

Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại T05 cho Công an tỉnh Tiền Giang

7860104

(ĐTHS)

100

20.25 điểm

8

Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức chính quy mở tại T05 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

7860102

(TSCS)

120

15.00 điểm

9

Hệ vừa làm vừa học mở tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - K02

7860109

(QLNN về ANTT)

120

17.50 điểm

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 33
  • Tuần: 317
  • Tháng: 2455
  • Tổng: 1100200