Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Danh sách giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học CSND năm 2022

Ngày đăng: 18.05.2022

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học CSND giới thiệu danh sách ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học CSND năm 2022.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

GS, TS. Trần Thành Hưng

Hiệu trưởng ĐHCSND

2

PGS, TS. Nguyễn Giang Nam

Phó Hiệu trưởng ĐHCSND

3

GS, TS. Nguyễn Đắc Hoan

Phó giám đốc HVCSND

4

PGS, TS. Nguyễn Thành Phúc

Phó Hiệu trưởng ĐHCSND

5

PGS, TS. Võ Quốc Công

Phó Hiệu trưởng ĐHCSND

6

GS, TS. Trịnh Văn Thanh

Nguyên Hiệu trưởng ĐHCSND

7

GS, TS. Nguyễn Văn Nhật

Nguyên Phó Giám đốc HVCSND

8

PGS, TS. Trần Ngọc Đức

Trưởng khoa Luật ĐHCSND

9

PGS, TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Trưởng phòng Chính trị ĐHCSND

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 1
  • Tuần: 191
  • Tháng: 1467
  • Tổng: 1100200