Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm học 2022 - 2023

Ngày đăng: 23.09.2022

Thực hiện Công văn số 3101/X02-P2 ngày 20/9/2022 của Cục Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của T05 năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương và thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh tại Nhà trường về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm học 2022 - 2023 như sau:

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ: Mỗi môn thi đều đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

2. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên: Mỗi môn thi đều đạt trên 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và điểm xét tuyển đạt từ 10,0 điểm trở lên (được làm tròn đến hai chữ số thập phân).

3. Tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học: Mỗi môn thi đều đạt trên 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và điểm xét tuyển đạt từ 15,0 điểm trở lên (được làm tròn đến hai chữ số thập phân).

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân trân trọng thông báo./.

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 14569
  • Tuần: 64559
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200