Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Công bố kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh

Ngày đăng: 09.03.2022

          Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy mở tại T05; hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức chính quy mở tại T05 cho C10; hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức chính quy mở tại T05; hệ vừa làm vừa học mở tại T05 cho C10; hệ vừa làm vừa học mở tại T05 năm 2021. Trường Đại học CSND đã nhận được 08 đơn xin phúc khảo (20 bài thi). Trường Đại học CSND công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh cho thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo, với kết quả như sau:

 

1. Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy mở tại T05

TT

Họ và tên thí sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Trần Hoàng Nam

CSSL4.00111

4.00

5.50

4.50

2

Đỗ Nhật Phong

CSSL4.00127

4.00

3.50

0.25

3

Nguyễn Ngọc Thịnh

CSSL4.00173

4.00

5.25

6.75

4

Trương Thanh Tuấn

CSSL4.00207

5.00

4.00

4.75

 

2. Hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức chính quy mở tại T05

TT

Họ và tên thí sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Võ Thành Trung

CSSL1.00471

Không PK

4.25

2.00

 

3. Hệ vừa làm vừa học mở tại T05

TT

Họ và tên thí sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Từ Văn Hiếu

CSSVL.00112

Không PK

4.50

3.25

2

Phạm Lương Phú Hoàng

CSSVL.00117

Không PK

0.75

Không PK

3

Hoàng Mạnh Thiên

CSSVL.00309

6.00

2.25

5.00

 

Tin liên quan
Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5374
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200