Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Công bố kết quả phúc khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022

Ngày đăng: 10.08.2022

Thực hiện Công văn số 1871/X02-P2 ngày 24/6/2022 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về hướng dẫn kỳ thi đánh giá của Bộ Công an và Thông báo số 2263/TB-T05 ngày 29/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân về việc công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022. Trường Đại học CSND đã nhận được 21 đơn xin phúc khảo đối với 32 phần thi gồm: Trắc nghiệm: 13; tự luận: 19.

Căn cứ kết quả chấm phúc khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022, Hội đồng thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân công bố kết quả điểm phúc khảo như sau:

 

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Số báo danh

Phần

trắc nghiệm

Phần

Tự luận

1

Lương Thị Trâm Anh

18/10/2003

07000041

Không PK

15.00

2

Bùi Đặng Quốc An Bình

10/09/2004

07000137

Không PK

26.00

3

Lê Thị Ngọc Duyên

01/01/2004

07000267

Không PK

17.00

4

Đào Ngọc Hân

04/09/2003

07000467

30.50

31.00

5

Đoàn Quang Hậu

19/06/2002

07000475

28.00

13.00

6

Vũ Thị Thúy Hiền

15/10/2003

07000491

Không PK

21.00

7

Phạm Thế Hiển

31/08/2004

07000496

23.50

11.00

8

Nguyễn Hữu Hiếu

08/01/2004

07000505

37.00

13.00

9

Phạm Nguyên Khánh

30/01/2004

07000738

30.50

22.00

10

Phạm Thị Thùy Lam

25/01/2004

07000810

Không PK

22.00

11

Nguyễn Văn Nam

17/04/2003

07001006

31.50

06.00

12

Lê Quang Nghĩa

05/06/2004

07001045

37.50

12.00

13

Phan Lê Huyền Nhi

07/11/2003

07001137

Không PK

33.00

14

Huỳnh Nguyễn Tuấn Phi

01/06/2004

07001214

38.50

22.00

15

Vũ Lê Phương

21/10/2003

07001278

35.50

20.00

16

Đặng Song Quyền

05/04/2004

07001331

37.00

10.00

17

Trần Huệ Sương

08/04/2004

07001392

34.50

Không PK

18

Võ Minh Thắng

23/02/2004

07001509

Không PK

11.00

19

Nguyễn Trần Anh Thy

28/10/2004

07001632

Không PK

09.00

20

Bùi Hoàng Anh Tuấn

22/06/2004

07001816

35.00

Không PK

21

Nguyễn Thị Hồng Vân

17/05/2004

07001896

31.00

28.00

 

Hội đồng thi Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5438
  • Tuần: 12657
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200