Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Văn bằng 2 tuyển mới năm 2022

Ngày đăng: 20.12.2022

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân;

Căn cứ Hướng dẫn 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022;

Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 ngày 12/9/2022 của Cục Đào tạo về tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân;

Căn cứ kết quả điểm thi kỳ thi tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Đại học CSND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên năm 2022;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi

Điểm thi được công bố trên website, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

2. Hình thức, thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Hình thức: Nộp trực tiếp (Không nhận qua đường bưu điện);

- Thời gian: Từ ngày 20/12/2022 đến hết ngày 27/12/2022;

- Địa điểm: Phòng 411-C, Trường Đại học CSND (Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh);

- Lệ phí: 50.000 đồng/môn;

- Mẫu đơn xin phúc khảo: Tai ve

Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học CSND qua số điện thoại: 0984142555, email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn.

 Trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 75
  • Tuần: 749
  • Tháng: 1332
  • Tổng: 1100200