Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học; tuyển sinh đào tạo trình độ đại học VLVH năm học 2023 - 2024

Ngày đăng: 09.01.2024

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân;

Hướng dẫn số 05/HD-BCA ngày 24/3/2023 của Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ đại học cho cán bộ Công an nhân dân (Ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-T05 ngày 29/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học CSND);

Căn cứ kết quả điểm thi tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học năm học 2023 - 2024;

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học CSND thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi

Kết quả điểm thi được công bố tại website của nhà trường. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Thời gian: Từ ngày 09/01/2024 đến ngày 16/01/2024;

- Địa điểm: Phòng 411-C, Trường Đại học CSND (Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh);

- Lệ phí: 50.000 đồng/môn;

- Mẫu đơn xin phúc khảo đăng tải tại website: Tai ve

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo bài thi, Nhà trường sẽ thông báo kết quả trên website và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học CSND qua số điện thoại: 0984142555, email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn.

 Trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 96
  • Tuần: 96
  • Tháng: 2487
  • Tổng: 1100200