Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022

Ngày đăng: 29.07.2022

Căn cứ Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Quyết định số 2963/QĐ-BCA ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an);

Căn cứ Công văn số 1871/X02-P2 ngày 24/6/2022 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về hướng dẫn kỳ thi đánh giá của Bộ Công an;

Căn cứ kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022;

Hội đồng thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi

- Nhà trường gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (qua Công an các đơn vị, địa phương).

- Điểm thi được Nhà trường công bố trên website, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Thời gian: Từ ngày 29/7/2022 đến hết ngày 03/8/2022;

- Địa điểm: Bộ phận tuyển sinh (Phòng 411-C), Phòng QLĐT&BDNC, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh);

- Mẫu đơn đăng ký phúc khảo: Download 

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo bài thi, Nhà trường sẽ thông báo kết quả trên website http://dhcsnd.edu.vn. Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân qua địa chỉ email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn.

 Trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 73
  • Tuần: 560
  • Tháng: 169
  • Tổng: 1100200