Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

60 năm lực lượng csnd
Tháng Gia đình
Công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022

Ngày đăng: 29.07.2022

Căn cứ Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Quyết định số 2963/QĐ-BCA ngày 29/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an);

Căn cứ Công văn số 1871/X02-P2 ngày 24/6/2022 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về hướng dẫn kỳ thi đánh giá của Bộ Công an;

Căn cứ kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022;

Hội đồng thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo như sau:

1. Kết quả điểm thi

- Nhà trường gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (qua Công an các đơn vị, địa phương).

- Điểm thi được Nhà trường công bố trên website, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

2. Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo

- Thời gian: Từ ngày 29/7/2022 đến hết ngày 03/8/2022;

- Địa điểm: Bộ phận tuyển sinh (Phòng 411-C), Phòng QLĐT&BDNC, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh);

- Mẫu đơn đăng ký phúc khảo: Download 

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo bài thi, Nhà trường sẽ thông báo kết quả trên website http://dhcsnd.edu.vn. Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân qua địa chỉ email: tuyensinh@dhcsnd.edu.vn.

 Trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 56
  • Tuần: 529
  • Tháng: 56
  • Tổng: 1100200