Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

60 năm quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Lào và vai trò của thế hệ trẻ

Ngày đăng: 09.09.2022

Việt Nam – Lào Là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, quan hệ gắn kết anh em giữa hai dân tộc đã được hình thành và hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Đây là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phát biểu: “Chúng tôi coi hạnh phúc và thịnh vượng của anh em Lào cũng như của mình”[1].

Từ năm 1962 sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết, một thời kỳ phát triển mới cho cách mạng hai nước đã mở ra. Với thời cơ và điều kiện thuận lợi đó, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập của mỗi nước. Từ đó, liên minh chiến đấu của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường và dãy Trường Sơn hùng vĩ với hai nửa Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây đã trở thành hình ảnh sinh động của mối quan hệ keo sơn “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trong những năm tháng kháng chiến gian khổ nhưng đầy vinh quang, góp phần to lớn giúp nhân dân và các lực lượng vũ trang hai nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân năm 1975 tại Việt Nam và Chiến thắng ngày 2-12-1975 tại Lào.

Sau năm 1975, quan hệ Việt Nam - Lào bước sang kỷ nguyên mới, cùng sánh bước bên nhau tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ mới xây dựng đất nước trong hòa bình và quá độ lên chủ nghĩa xã hội, quan hệ hai nước chuyển từ quan hệ đoàn kết trong chiến đấu chống kẻ thù chung sang quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa sống còn của quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, chính phủ hai nước đã nhất trí ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ngày 18/7/1977.

Trong đó, nêu rõ: “Hai bên cam kết ra sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, không ngừng tăng cường tình đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản và theo nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”[2].

Đây là một mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ hai nước, vừa tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường và mở rộng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ mới, vừa tạo cơ sở để hai bên tiến tới ký kết hàng loạt các thỏa thuận hợp tác sau này giữa hai nước. Ngoài ra, về mặt quốc tế, Việc ký kết các hiệp ước còn có ý nghĩa quan trọng, nêu cao tinh thần quốc tế trong sáng giữa hai nước đang cùng hướng tới mục tiêu chủ nghĩa xã hội và phát huy ảnh hưởng tích cực trong khu vực.

Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đến tháng 11-2016, hai Đảng đã ra Tuyên bố chung nêu rõ: “Hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu cùng các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc”[3].

Có thể khẳng định rằng: mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa hai nước vì sự trường tồn và phát triển phồn vinh của hai dân tộc”[4]. Trong đó: Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử sinh tồn của hai quốc gia - dân tộc và được nâng lên tầm cao mới khi Đảng Cộng sản Đông Dương - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp và phát triển trong tiến trình lịch sử.

Trong 60 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, thuận lợi và thách thức đan xen, song có thể khẳng định quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào đã không ngừng phát triển vững chắc, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả[5] trên mọi lĩnh vuệc như: quan hệ chính trị - đối ngoại, hợp tác quốc phòng – an ninh, hợp tác kinh tế, hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh giáp biên. Đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hai bên đã dành cho nhau sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả về tài chính, trang thiết bị, vật tư y tế, hỗ trợ cán bộ y tế phòng chống dịch..., là tinh thần luôn tương trợ, bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra, nổi bật là dự án tiêu biểu, là biểu tượng mới của mối quan hệ giữa hai nước là Tòa nhà Quốc hội mới của Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào - vừa chính thức khánh thành ngày 10/8/2021.

Nhìn lại chặng đường phát triển quan hệ hai nước 60 năm qua, đặc biệt là sau 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, chúng ta có quyền tự hào khi thấy tình đoàn kết đặc biệt thủy chung và hợp tác toàn diện Việt Nam -Lào ngày càng được củng cố, đổi mới và phát triển sâu rộng, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển của mỗi nước. Mỗi bước tiến của hai nước, hai dân tộc hôm nay đều ghi nhận sự đóng góp tích cực của hai bên, làm cho quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng keo sơn bền chặt.

Là thế hệ trẻ, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bản thân nhận thấy mình có trách nhiệm tiếp tục kế thừa và gìn giữ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và chuyển tiếp cho các thế hệ con cháu mai sau cũng như có vai trò trong việc nghiên cứu, tìm hiểu thêm và tuyên truyền về ý nghĩa đặc biệt của quan hệ Lào - Việt Nam, về tinh thần "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa" của hai nước. Cụ thể như sau:

Một là, thế hệ trẻ cần tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đi trước, cùng nhau gìn giữ, không ngừng củng cố trụ cột quan hệ chính trị để định hướng tổng thể quan hệ đặc biệt Việt – Lào.

Hai là, thế hệ trẻ cần có lập trường tư tưởng, vững vàng, tiếp tục củng cố, xây dựng bản lĩnh chính trị, cùng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", chống phá, chia rẽ quan hệ hai nước.

Ba là, thế hệ trẻ chung tay với mọi tầng lớp xã hội cùng nỗ lực nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột xứng tầm với quan hệ đặc biệt Việt - Lào, có tư duy hợp tác mới với nhiều biện pháp mạnh, đột phá, vừa phát huy nội lực, vừa mở rộng hợp tác quốc tế.

Bốn là, thế hệ trẻ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước, với các hình thức đa dạng, thiết thực, hiệu quả gắn với những kết quả hợp tác cụ thể trong cuộc sống, để các tầng lớp Nhân dân hai nước, thêm vững niềm tin, chung tay giữ gìn, vun đắp phát triển và làm tươi mới quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Tóm lại, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, với truyền thống đoàn kết, cùng quyết tâm và nỗ lực của lãnh đạo và người dân hai nước, tin tưởng rằng Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của thế hệ trẻ hai nước trong việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết – hữu nghị này./.

 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 10, tr. 416.

[2] Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Đảng Cộng sản Việt Nam: Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930 - 2007: Biên niên sự kiện, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2012, t. II, tr. 44-45.

[3] “Tuyên bố chung Việt Nam - Lào”, Báo Quân đội nhân dân, số 19990, ngày 26-11-2016, tr. 4.

[4] PGS, TS. Trần Thị Thu Hương – Lê Minh Đức (2022), Việt Nam – Lào: Mối quan hệ đặc biệt được tạo dùng từ trong lịch sử, Trang thông tin điện tử Tạp chí Cộng sản: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/825012/viet-nam---lao--moi-quan-he-dac-biet-duoc-tao-dung-tu-trong-lich-su.aspx (truy cập ngày 12/9/2022)

[5] Chủ tịch nước: Mối quan hệ Việt Nam -  Lào tiếp tục nở hoa thơm, kết trái ngọt, Trang thông tin điện tử báo Tuổi trẻ: https://tuoitre.vn/chu-tich-nuoc-moi-quan-he-viet-nam-lao-se-tiep-tuc-no-hoa-thom-ket-trai-ngot-20220906090607149.htm (truy cập ngày 12/9/2022).

 

 Thùy Trang – Lương Vân 

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 13751
  • Tuần: 31493
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200