Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về AN, nghệ thuật bảo vệ ANQG, ANXH trong tình hình mới

Ngày đăng: 13.12.2022

Chiều 12/12/2022, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2017 - 2022), triển khai kết hoạch công tác nhiệm kỳ III (2022 - 2027) của Hội đồng Lý luận Bộ Công an.

 

Tham dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Chủ tịch, Thư ký Khoa học, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thành viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng nhiệm kỳ II và nhiệm kỳ III...

Hội đồng Lý luận Bộ Công an nhiệm kỳ II được thành lập năm 2017 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới về xây dựng tổ chức, lực lượng chuyên trách làm công tác lý luận của lực lượng Công an nhân dân (CAND) hơn 75 năm qua. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng đã tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò là cơ quan tư vấn, tham mưu của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong xây dựng và phát triển lý luận về các lĩnh vực công tác công an, qua đó góp phần thống nhất quan điểm, nhận thức, làm cơ sở đề ra chủ trương, đường lối, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác, đối sách, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đối với các lĩnh vực công tác công an.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị


Hội nghị là dịp để Hội đồng và các Tiểu ban đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ II và đề ra phương hướng công tác nhiệm kỳ III, trong đó tập trung tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng trên các mặt công tác: Tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc nghiên cứu lý luận CAND; tư vấn, tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác lý luận CAND; kết quả tổ chức nghiên cứu, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND; công tác tổng kết chuyên đề nghiệp vụ, chuyên án, vụ án lớn; kết quả thẩm định hệ thống giáo trình, tài liệu, chương trình giảng dạy trong các trường CAND; tổ chức các hội thảo, toạ đàm và những vấn đề lớn rút ra; thông tin lý luận trong nội bộ lực lượng CAND và tuyên truyền, phổ biến lý luận về bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); phối hợp và hợp tác quốc tế phục vụ nghiên cứu, xây dựng, phát triển lý luận CAND...

Dưới sự điều hành của Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, các đại biểu đã thảo luận, tổng kết các lĩnh vực hoạt động của Hội đồng Lý luận Bộ Công an nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những giải pháp để tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu qua các mặt công tác, bám sát thực tiễn sôi động của công cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT để có những định hướng, chỉ dẫn lý luận soi đường cho các hoạt động thực tiễn, đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận bảo vệ Tổ quốc của đất nước.

 

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố thành viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an nhiệm kỳ III (2022 - 2027) gồm 23 đồng chí, trong đó Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là Chủ tịch Hội đồng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Phó Chủ tịch Thường trực; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Thiếu tướng Nguyễn Văn Long là Phó Chủ tịch Hội đồng; đồng thời thành lập 6 Tiểu ban trực thuộc Hội đồng, gồm: Tiểu ban Lý luận chung; Tiểu ban Lý luận chính trị và Xây dựng lực lượng CAND; Tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia; Tiểu ban Lý luận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Tiểu ban Lý luận pháp luật bảo vệ ANTT và cải cách tư pháp; Tiểu ban Lý luận hậu cần - kỹ thuật CAND.

Thay mặt Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, đánh giá cao Hội đồng Lý luận Bộ Công an thời gian qua đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, trong đó nổi lên hai nhiệm vụ trọng yếu là bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; đồng thời khẳng định, Hội đồng Lý luận Bộ Công an là mô hình Hội đồng hoạt động có chất lượng, hiệu quả.

"Kết quả, sản phẩm của Ngành về công tác tư tưởng, lý luận là các đồng chí đã làm rất bài bản, chất lượng tốt, nhất là những hoạt động, công trình mà có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Lý luận Trung ương. Có những nội dung chúng ta đi trước, chẳng hạn như phân tích, nhận định, dự báo tình hình, đề xuất những biện pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" - đồng chí Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương. Bên cạnh đó, các công trình đều quán triệt một cách sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bám sát 3 nguyên tắc căn bản: kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn; nhiều công trình đồ sộ, có cách tiếp cận phù hợp, đóng góp hiệu quả...

Thời gian tới, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Bộ Công an tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, mong sự hợp tác giữa Bộ Công an với Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng chặt chẽ, giúp Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành trọng trách của mình, tham mưu, tư vấn với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương các vấn đề lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nhất là các vấn đề lý luận về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị


Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện công tác lý luận chung, cũng như đường lối, quan điểm chỉ đạo sự nghiệp bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới của Hội đồng Lý luận Bộ Công an là rất nặng nề, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Hội đồng cần nghiên cứu, tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về "Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội trong tình hình mới"; Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị (khoá XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Tham mưu hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10 của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh công tác lý luận CAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2035"...

Bên cạnh đó, cần nhận thức thống nhất và đầy đủ hơn về vai trò của lý luận đối với các mặt, lĩnh vực công tác công an. Mọi hoạt động thực tiễn, chiến đấu phải có cơ sở lý luận, được định hướng, dẫn dắt của lý luận; đồng thời, thông qua thực tiễn công tác, chiến đấu để kiểm nghiệm tính đúng đắn, làm cơ sở tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận. 

"Nâng cao chất lượng việc xét duyệt, lựa chọn các nhiệm vụ đưa vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu hàng năm của Hội đồng. Nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và các Tiểu ban trực thuộc ngày càng đi vào thực chất, chú trọng công tác cải cách hành chính, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm, huy động tối đa các nguồn lực" -Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ.

 

Hội đồng Lý luận Bộ Công an nhiệm kỳ III (2022 - 2027) ra mắt Hội nghị

 

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý việc tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 - 2026. Đồng thời, nghiên cứu tham mưu Bộ Công an xây dựng chương trình phối hợp nghiên cứu với các cơ quan nghiên cứu, giáo dục lý luận của Đảng, các trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của quốc gia, của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan. Chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an trong hợp tác quốc tế về nghiên cứu lý luận nhằm tăng cường trao đổi, tiếp thu tri thức bảo vệ ANTT của các nước để bổ sung, phát triển hệ thống lý luận của Ngành...

 

Tất Đạt

https://bocongan.gov.vn/

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 13897
  • Tuần: 31639
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200