Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

báo chí cách mạng việt nam

Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng CAND trên môi trường mạng

Ngày đăng: 12.10.2023

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 45/2023/TT-BCA Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng CAND trên môi trường mạng.

 

Thông tư gồm 4 chương, 23 điều, trong đó Thông tin của Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ, công an cấp tỉnh; các học viện, Trường công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ công an cung cấp trên môi trường mạng được quy định như sau:

Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng (Điều 5)

1. Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng bao gồm những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các nội dung sau:

a) Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an;

b) Tình hình, kết quả các mặt công tác công an. Nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí của Người phát ngôn Bộ Công an, Người được ủy quyền phát ngôn của Bộ Công an về các vấn đề liên quan đến công tác công an mà dư luận xã hội quan tâm;

c) Thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ Công an, Công an cấp tỉnh điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết cho quá trình điều tra, xác minh và công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự;

d) Nội dung Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri;

đ) Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an;

e) Thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, nhà nước, ngành Công an và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật;

g) Điểm tin Interpol;

h) Thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm;

i) Thông tin về các tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố;

k) Các thông tin chuyên đề: Cảnh báo tội phạm; hướng dẫn tố giác tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng pháp luật; các điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an và các chuyên đề tuyên truyền khác phù hợp thực tiễn công tác;

l) Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an đang triển khai thực hiện;

m) Các thông tin khác do lãnh đạo Bộ Công an hoặc Chánh Văn phòng Bộ Công an quyết định.

2. Thông tin của Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời trong trường hợp có sự thay đổi.

 

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

 

Thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh cung cấp trên môi trường mạng (Điều 9)

1. Thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh cung cấp trên môi trường mạng bao gồm những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các nội dung sau:

a) Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh;

b) Thông tin về hoạt động, các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh;

c) Thông tin về các vụ án, vụ việc đang được cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện điều tra, xác minh mà xét thấy việc cung cấp thông tin trên môi trường mạng là cần thiết cho quá trình điều tra, xác minh và công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự;

d) Thông tin đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch về Đảng, Nhà nước, ngành Công an và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật;

đ) Các thông tin chuyên đề: Cảnh báo tội phạm; hướng dẫn tố giác tội phạm; quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng pháp luật; các mô hình, điển hình tiên tiến, hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm, vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an;

e) Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh đang triển khai thực hiện và nội dung hướng dẫn thực hiện các dịch vụ này;

g) Thông tin về nội dung trả lời chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân và trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp tỉnh. Tiếp nhận các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của cơ quan chủ quản; giải đáp các câu hỏi thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan chủ quản do tổ chức, cá nhân gửi tới;

h) Thông tin về đối tượng truy nã, truy tìm;

i) Thông tin đường dây nóng.

2. Căn cứ tình hình thực tế, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định việc cung cấp các thông tin khác trên môi trường mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị mình.

3. Thông tin của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh cung cấp trên môi trường mạng phải được cập nhật kịp thời trong trường hợp có sự thay đổi.

Thông tin của học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an cung cấp trên trên môi trường mạng (Điều 13)

1. Thông tin của học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an cung cấp trên môi trường mạng bao gồm những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các nội dung sau:

a) Thông tin chỉ đạo, điều hành, hoạt động của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an;

b) Thông tin về hoạt động, các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và nội dung phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện trực thuộc Bộ Công an;

c) Thông tin trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo cần đăng tải theo quy định của pháp luật (áp dụng đối với các học viện, trường CAND);

d) Thông tin trên lĩnh vực y tế (áp dụng đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an).

Ngoài ra, từ Điều 19 đến Điều 21 của Thông tư đã quy định cụ thể trách nhiệm của Văn phòng Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an, Cục Kế hoạch và Tài chính, Công an các đơn vị, địa phương trong đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng. Trong đó, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương được quy định tại Điều 21 như sau:

1. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công an về công tác quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị mình; chỉ đạo công tác cung cấp thông tin và quản lý các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị cấp dưới.

2. Khi triển khai cung cấp thông tin trên môi trường mạng, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm ban hành quyết định thành lập kênh cung cấp thông tin của đơn vị mình; xây dựng quy chế, quy trình quản lý, tổ chức thông tin trên các kênh cung cấp thông tin này.

3. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật; bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng của Cổng thông tin điện tử và kênh cung cấp thông tin khác của đơn vị trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn thông tin, lỗ hổng bảo mật của Cổng thông tin điện tử và kênh cung cấp thông tin khác của đơn vị trên môi trường mạng.

5. Các đơn vị trực thuộc Bộ; các học viện, trường Công an nhân dân; các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an đã xây dựng Cổng thông tin điện tử nhưng chưa tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này, có trách nhiệm phối hợp Văn phòng Bộ Công an tham mưu, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an để thực hiện đúng quy định là thành phần của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

6. Các đơn vị trực thuộc Bộ không có Cổng thông tin điện tử có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Bộ Công an để cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực được giao phụ trách trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an theo quy định của pháp luật.

 

Thông tư này thay thế Thông tư số 98/2020/TT-BCA ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công an quy định về quản lý, cung cấp thông tin và bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử trong Công an nhân dân. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2023.

 

Văn Long (Tổng hợp)

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 3821
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200