Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Kết quả Phúc khảo bài thi Tuyển sinh hệ liên thông

Ngày đăng: 18.11.2022

         Thực hiện kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp với trình độ đại học năm 2022. Trường Đại học CSND đã nhận được 03 đơn xin phúc khảo (08 bài thi).

Trường Đại học CSND công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh cho thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo, với kết quả như sau:

1. Liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học hình thức chính quy mở tại T05 dành cho cán bộ Công an Thành phố Cần Thơ:

TT

Họ và tên thí sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Nguyễn Văn Tôn

CSSL1.00103

3.00

2.00

3.00

 

2. Liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học mở tại T05 dành cho cán bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh:

TT

Họ và tên thí sinh

Số báo danh

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Nguyễn Hoài Thân

CSSDT.00144

5.50

Không PK

7.75

2

Phan Phương Lắm

CSSQL.00252

6.75

3.50

5.25

 

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học CSND trân trọng thông báo./.

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 7902
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200