Trụ sở chính: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh

Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ

Ngày đăng: 08.10.2023

Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Dự án đầu tư trong lĩnh vực thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải; Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ trong lĩnh vực đầu tư công trình bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ môi trường.

 

Bảo vệ môi trường là gì?

Bảo vệ môi trường là một khái niệm quan trọng trong xã hội hiện đại, và việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đã trở thành một yêu cầu cấp bách để duy trì sự phát triển bền vững và bảo vệ cuộc sống trên hành tinh của chúng ta.

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020, hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm nhiều khía cạnh, nhằm đảm bảo sự phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đến môi trường, cũng như ứng phó với các sự cố môi trường.

Hoạt động bảo vệ môi trường tập trung vào việc phòng ngừa và hạn chế tác động xấu đến môi trường. Điều này đòi hỏi chúng ta phải cảnh giác và kiểm soát các hoạt động công nghiệp, giao thông, xây dựng và nông nghiệp một cách bài bản để đảm bảo rằng chúng không gây ra ô nhiễm môi trường hoặc suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, hoạt động bảo vệ môi trường cũng liên quan đến việc ứng phó với các sự cố môi trường. Khi các sự cố xảy ra, như ô nhiễm nước, sự cố hạt nhân hoặc thảm họa thiên nhiên, chúng ta cần đề phòng và đáp ứng một cách nhanh chóng.

Một khía cạnh quan trọng khác của hoạt động bảo vệ môi trường là khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường. Điều này bao gồm việc xử lý và loại bỏ chất thải một cách an toàn, tái chế và sử dụng lại tài nguyên, thúc đẩy các biện pháp bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên. Cuối cùng, hoạt động bảo vệ môi trường đòi hỏi sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tóm lại, bảo vệ môi trường là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp và cam kết từ tất cả chúng ta. Chỉ khi chúng ta thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như phòng ngừa tác động xấu, ứng phó với sự cố, khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường, sử dụng tài nguyên hợp lý và ứng phó với biến đổi khí hậu, chúng ta mới có thể bảo vệ được môi trường và tạo ra một tương lai bền vững cho các thế hệ sắp tới.

 

Ảnh minh hoạ (nguồn: internet)

 

Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ 

Các đối tượng được ưu đãi và hỗ trợ bao gồm các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư công trình bảo vệ môi trường, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ môi trường theo danh mục được quy định tại Phụ lục XXX kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Danh sách chi tiết các hoạt động được ưu đãi và hỗ trợ bảo vệ môi trường gồm Dự án đầu tư trong lĩnh vực thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải và Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường, cụ thể:

Đối với Dự án đầu tư trong lĩnh vực thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải gồm:

·  Xử lý và tiêu hủy chất thải rắn (rác thải).

·  Thu gom chất thải rắn (rác thải).

·  Thu gom và xử lý nước thải.

·  Tái chế hoặc tái sử dụng chất thải.

Đối với Doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường, gồm:

·  Cung cấp công nghệ xử lý chất thải kết hợp tái tạo năng lượng, công nghệ tiết kiệm năng lượng được đánh giá, thẩm định hoặc có ý kiến theo quy định về chuyển giao công nghệ.

·  Cung cấp dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dịch vụ giám sát môi trường xung quanh.

·  Sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thiết bị giám sát môi trường.

·  Sản xuất, cung cấp thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt cho cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình; sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được chứng nhận bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Nhãn sinh thái Việt Nam.

·  Sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa.

·  Sản xuất phương tiện giao thông công cộng, trừ phương tiện giao thông công cộng sử dụng dầu; sản xuất phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải; cung cấp dịch vụ vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện, nhiên liệu sạch, nhiên liệu tái tạo.

Ngoài ra, Điều 131, Nghị định 08/2022/NĐ-CP Nghị định cũng quy định cụ thể những Hoạt động bảo vệ môi trường không phải là hoạt động đầu tư kinh doanh, bao gồm: Đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp công trình xử lý chất thải theo lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định về bảo vệ môi trường; Di dời hộ gia đình ra khỏi khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; Di dời cơ sở đang hoạt động để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường hoặc thực hiện lộ trình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định về bảo vệ môi trường; Đầu tư phát triển vốn tự nhiên có khả năng tái tạo, cung cấp dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ di sản thiên nhiên; Nghiên cứu, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhựa trôi nổi trên biển và đại dương; Xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Cao Hà (Tổng hợp)

Copyrights © 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN
  • Ngày: 5986
  • Tuần: 100000
  • Tháng: 100000
  • Tổng: 1100200